afdruk

Viktoria Station Camping
Viktoria Linden
Alte Mühle 1
53505 Kreuzberg/Ahr

Telefon: +49 (0) 26 43 / 83 38
Telefax: +49 (0) 26 43 / 33 91
E-Mail: info@viktoria-station.de

 

Belastingnummer 01/105/3247/9

 

 

Webdesign:
ZIEL - visuelle Konzepte werben
www.elmarzillgen.de

 

Copyright:
Dominik Ketz
Wikipedia

Nota volgens de online regeling voor geschillenbeslechting

Volgens de huidige wetgeving moeten we consumenten wijzen op het bestaan ​​van het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting, dat kan worden gebruikt om geschillen te beslechten zonder een zaak voor de rechter te brengen. Het platform is opgezet door de Europese Commissie. Het Europese platform voor online geschillenbeslechting is hier te vinden: http://ec.europa.eu/odr. Onze e-mail is: info@viktoria-station.de

Houd er echter rekening mee dat we niet bereid zijn om deel te nemen aan het proces voor geschillenbeslechting in het kader van het Europees platform voor online geschillenbeslechting. Gebruik het bovenstaande e-mailadres en telefoonnummer om contact met ons op te nemen.

Disclaimer - juridische kennisgeving

§ 1 Waarschuwing voor inhoud
De gratis en vrij toegankelijke inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De aanbieder van deze website aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor de juistheid en tijdigheid van de verstrekte gratis en gratis toegankelijke journalistieke gidsen en nieuws. Bijdragen gemarkeerd door naam geven de mening van de betreffende auteur weer en niet altijd de mening van de aanbieder. Door gewoon de gratis en vrij toegankelijke inhoud te bellen, wordt geen enkele contractuele relatie tussen de gebruiker en de provider gesloten, voor zover deze de wettelijke bindende wil van de aanbieder ontbeert.

§ 2 Externe links
Deze website bevat links naar websites van derden ("externe links"). Deze websites vallen onder de verantwoordelijkheid van de betreffende exploitant. De provider heeft de externe inhoud bij de eerste koppeling van externe links gecontroleerd om te bepalen of er juridische overtredingen zijn. Op dat moment waren geen overtredingen duidelijk. De aanbieder heeft geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp en de inhoud van de gelinkte pagina's. Het instellen van externe links betekent niet dat de provider de inhoud achter de link of verwijzing accepteert. Een constante controle van externe links is niet redelijk voor de aanbieder zonder concreet bewijs van juridische overtredingen. In geval van wettelijke overtredingen worden dergelijke externe links echter onmiddellijk verwijderd.

§ 3 Auteursrecht en aanvullend auteursrecht
De inhoud die op deze website wordt gepubliceerd, is onderhevig aan Duitse auteursrechten en aanvullende auteursrechten. Elk gebruik dat niet is toegestaan ​​door Duitse auteursrecht en aanvullende auteursrechtwetgeving vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of respectieve auteursrechthouder. Dit geldt in het bijzonder voor de vermenigvuldiging, verwerking, vertaling, opslag, verwerking of reproductie van inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig gemarkeerd. Het ongeoorloofd dupliceren of doorgeven van individuele inhoud of volledige kanten is niet toegestaan ​​en strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik is toegestaan.

De presentatie van deze website in externe frames is alleen toegestaan ​​met schriftelijke toestemming.

§ 4 Speciale gebruiksvoorwaarden
Voor zover bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de hierboven genoemde paragrafen, zal dit uitdrukkelijk op de juiste plaats worden vermeld. In dit geval zijn de speciale gebruiksvoorwaarden van toepassing in elk afzonderlijk geval.